Kwaliteit

Kwaliteit bieden is voor Hekos Oriental Food geen loze belofte, maar een rotsvaste mentaliteit die structureel wordt doorgezet in alle disciplines van onze onderneming. Ons kwaliteitsprogramma bestaat o.a. uit een gecertificeerd BRC systeem. Ook hanteren wij de norm Hazard Analysis of Critical Control Points, ook wel HACCP genoemd.
Uiteraard beschikt Hekos over een eigen kwaliteitsdienst die, met ondersteuning van een laboratorium, de kwaliteit van onze producten controleert en garandeert.

Onze bedrijfsvoering is ook gericht op andere zaken dan het maken van hoogwaardige producten alleen. Bijvoorbeeld op de zorg voor het milieu, zowel binnen als buiten het bedrijf en de opleiding en begeleiding van ons team medewerkers.

Het leveren van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct begint met een uitgebreide productontwikkelingsfase en het selecteren van de leveranciers. Hekos werkt voor wat betreft de levensmiddelen alleen samen met leveranciers die voldoen aan strenge kwaliteits- en milieueisen en EEG, HACCP en BRC gecertificeerd zijn.

Vervolgens worden de geselecteerde ingrediënten en halffabrikaten door onze medewerkers verwerkt. Dit gebeurt in goedgekeurde productieruimten en met behulp van moderne machines die ook aan alle eisen voldoen op het gebied van techniek, hygiëne en milieu.

Door alle schakels binnen de keten optimaal te laten samenwerken en door dit continu te controleren, garanderen wij een hoogwaardig constant product waarmee u uw klanten met volle tevredenheid mee kunt verrassen.