Duurzaamheid

Milieu verantwoord ondernemen

Milieuverantwoord ondernemen (MVO) sluit naadloos aan bij onze missie 'een gezonde onderneming voor medewerkers, klanten en maatschappij'. Het is voor ons dan ook geen hype of modegril, maar een strategische keuze die betrekking heeft op al onze activiteiten en bedrijfsprocessen en daarmee sinds 2009 een integraal onderdeel vormt van onze bedrijfsvoering.

  • Productieproces: In ons milieuzorgsysteem zijn een aantal richtlijnen en doelstellingen geformuleerd om de milieubelasting zoveel mogelijk te berekenen.
  • Verpakkingsmaterialen: De HACCP-richtlijnen staan haaks op de milieurichtlijnen. Hekos Oriental Food besteedt ruime aandacht aan het vinden van een juiste balans tussen deze grootheden. Disposables en verpakkingen zijn noodzakelijk om de hygiëne te waarborgen. Hekos Oriental Food denkt actief mee over afvalpreventie en het gedrag van de consument daarbinnen. Hekos Oriental Food gebruikt zoveel mogelijk verpakkingen met een lage milieubelasting en kiest voor materialen welke na gebruik kunnen worden hergebruikt.
  • Zorgvuldige reiniging: Hekos Oriental Food kijkt kritisch naar de samenstelling en dosering van de reinigingsmiddelen. Onze reinigingsmiddelen voldoen aan het ECO-label.
  • Training en advies: Onze medewerkers worden geïnstrueerd op achtergronden en duurzame maatregelen. Extra aandacht hierbij gaat uit naar: zuinig verbruik van (warm)water, lichtsensoren, sluiten van deuren koelcel en vriezer, apparaten niet onnodig aan laten staan, gebruik juiste doseringen, technische maatregelen etc.
  • Distributie: door een effectief voorraadbeheer kunnen de dagelijkse bestellingen zoveel mogelijk worden geclusterd. Hierdoor kan met de aanstelling van totaalleveranciers zaken als brandstofverbruik sterk worden gereduceerd. De leveranciers worden geselecteerd op het duurzaam ondernemen.
  • Regionaal personeel: Om onnodige reistijden te voorkomen streven wij er zoveel mogelijk naar dat onze personeelsleden in de nabije, of directe omgeving, van de werkplek woonachtig zijn. 
  • Afval: met ons milieubeleid zetten we al langere tijd in op beheersing, reductie en scheiding van afval. 
  • Verspilling ingrediënten: Hekos Oriental Food stuurt in haar dagelijkse uitvoering nauwlettend op het voorkomen van verspilling c.q. weggooien van ingrediënten.
  • Fairtrade: Hekos Oriental Food vindt het belangrijk dat er door de hele keten heen gewerkt wordt met veel aandacht voor mens en milieu. Samen met onze leveranciers zijn we daarom continu op zoek naar mogelijkheden om de keten verder te verduurzamen.